Trykmetode

Billigste priserna
Som standard visar vi alltid de billigaste tryckmetoderne i skemat, men du kan tvinga beräknaren till att använda
en speciell tryckmetod.

Klicka på ett pris
De små talen till höger om tryckpriset, anger tryckmetoden. 
1 = Digitaltryck
2 = Offsettryck
3 = Offset samtryck
4 = Storformat

Rekommendation
Om möjligt, rekomenderar vi "offset samtryck" då får du markedens bästa tryckkvalitet på kraftigare papper.