Böcker/magasin/kataloger

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 14.465 1 18.671 1 22.871 1 27.076 1 31.279 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 11.317 6 14.234 6 17.151 6 19.366 6 21.584 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 11.966 6 15.097 6 18.230 6 20.660 6 23.093 6
90g Offsettpapper 11.503 6 14.478 6 17.457 6 19.735 6 22.013 6
130g Inkjet Silk 14.272 6 18.170 6 22.072 6 25.272 6 28.475 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar böcker

1-spalt
2-spalt
Omslag