Lösblad/flyers

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1.210 1 1.243 1 1.278 1 1.449 1 1.626 1
120g Offsettpapper 1.255 1 1.294 1 1.329 1 1.513 1 1.703 1
200g Offsettpapper 1.351 1 1.395 1 1.436 1 1.646 1 1.861 1
300g Offsetpapper 1.515 1 1.569 1 1.620 1 1.875 1 2.135 1
130g Silk-papper 1.052 3 1.059 3 1.064 3 1.328 3 1.351 3
170g Silk-papper 1.103 3 1.108 3 1.115 3 1.427 3 1.452 3
250g Silk-papper 1.205 3 1.210 3 1.216 3 1.626 3 1.651 3
350g Silk-papper 1.306 3 1.312 3 1.318 3 1.818 3 1.843 3
260g Chromocard 1.367 3 1.370 3 1.376 3 1.856 1 1.943 3
135g Återvunnet papper 1.348 1 1.394 1 1.433 1 1.645 1 1.859 1
0,125 mm tjockt plastark 2.505 1 2.607 1 2.715 1 3.246 1 3.781 1
0,250 mm tjockt plastark 3.524 1 3.678 1 3.848 1 4.658 1 5.478 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar flyer/lösblad

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3