Lösblad/flyers

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1.088 1 1.117 1 1.148 1 1.299 1 1.455 1
120g Offsettpapper 1.128 1 1.163 1 1.194 1 1.358 1 1.524 1
200g Offsettpapper 1.213 1 1.251 1 1.288 1 1.475 1 1.664 1
300g Offsetpapper 1.359 1 1.406 1 1.451 1 1.679 1 1.909 1
130g Silk-papper 911 3 917 3 921 3 1.155 3 1.177 3
170g Silk-papper 958 3 960 3 966 3 1.244 3 1.267 3
250g Silk-papper 1.048 3 1.051 3 1.055 3 1.419 3 1.440 3
350g Silk-papper 1.137 3 1.142 3 1.146 3 1.591 3 1.613 3
260g Chromocard 1.190 3 1.194 3 1.200 3 1.661 1 1.700 3
135g Återvunnet papper 1.209 1 1.250 1 1.286 1 1.474 1 1.662 1
0,125 mm tjockt plastark 2.601 1 2.716 1 2.830 1 3.402 1 3.979 1
0,250 mm tjockt plastark 3.777 1 3.959 1 4.139 1 5.039 1 5.941 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar flyer/lösblad

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3