Lösblad/flyers

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1.135 1 1.166 1 1.198 1 1.356 1 1.519 1
120g Offsettpapper 1.178 1 1.214 1 1.246 1 1.417 1 1.591 1
200g Offsettpapper 1.267 1 1.306 1 1.344 1 1.540 1 1.737 1
300g Offsetpapper 1.418 1 1.468 1 1.515 1 1.753 1 1.992 1
130g Silk-papper 989 3 995 3 1.000 3 1.243 3 1.267 3
170g Silk-papper 1.037 3 1.040 3 1.046 3 1.337 3 1.360 3
250g Silk-papper 1.132 3 1.135 3 1.140 3 1.519 3 1.541 3
350g Silk-papper 1.224 3 1.230 3 1.235 3 1.699 3 1.722 3
260g Chromocard 1.280 3 1.284 3 1.290 3 1.734 1 1.813 3
135g Återvunnet papper 1.262 1 1.305 1 1.343 1 1.538 1 1.735 1
0,125 mm tjockt plastark 3.036 1 3.166 1 3.309 1 3.992 1 4.684 1
0,250 mm tjockt plastark 4.486 1 4.696 1 4.919 1 6.004 1 7.102 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar flyer/lösblad

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3