Lösblad/flyers

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.256 1 1.291 1 1.328 1 1.505 1 1.690 1
120g Offsettpapper 1.305 1 1.345 1 1.382 1 1.574 1 1.771 1
200g Offsettpapper 1.405 1 1.448 1 1.491 1 1.714 1 1.934 1
300g Offsetpapper 1.576 1 1.632 1 1.684 1 1.952 1 2.222 1
130g Silk-papper 1.093 3 1.099 3 1.102 3 1.380 3 1.405 3
170g Silk-papper 1.146 3 1.151 3 1.157 3 1.484 3 1.509 3
250g Silk-papper 1.253 3 1.256 3 1.262 3 1.690 3 1.715 3
350g Silk-papper 1.358 3 1.364 3 1.368 3 1.891 3 1.917 3
260g Chromocard 1.420 3 1.425 3 1.429 3 1.930 1 2.022 3
135g Återvunnet papper 1.401 1 1.447 1 1.490 1 1.711 1 1.933 1
0,125 mm tjockt plastark 2.607 1 2.712 1 2.826 1 3.380 1 3.937 1
0,250 mm tjockt plastark 3.668 1 3.832 1 4.008 1 4.853 1 5.708 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar flyer/lösblad

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3