Lösblad/flyers

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1 088 1 1 117 1 1 148 1 1 299 1 1 455 1
120g Offsettpapper 1 128 1 1 163 1 1 194 1 1 358 1 1 524 1
200g Offsettpapper 1 213 1 1 251 1 1 288 1 1 475 1 1 664 1
300g Offsetpapper 1 359 1 1 406 1 1 451 1 1 679 1 1 909 1
130g Silk-papper 911 3 917 3 921 3 1 155 3 1 177 3
170g Silk-papper 958 3 960 3 966 3 1 244 3 1 267 3
250g Silk-papper 1 048 3 1 051 3 1 055 3 1 419 3 1 440 3
350g Silk-papper 1 137 3 1 142 3 1 146 3 1 591 3 1 613 3
260g Chromocard 1 190 3 1 194 3 1 200 3 1 661 1 1 700 3
0,125 mm tjockt plastark 2 601 1 2 716 1 2 830 1 3 402 1 3 979 1
0,250 mm tjockt plastark 3 777 1 3 959 1 4 139 1 5 039 1 5 941 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar flyer/lösblad

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3