Foldrar

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1000 st. 1100 st. 1200 st. 1300 st. >>
90g Offsetpapper 2 703 1 2 863 1 3 028 1 3 193 1 3 360 1 3 527 1 3 694 1
120g offset-papper 2 758 1 2 930 1 3 099 1 3 274 1 3 448 1 3 625 1 3 797 1
200g offset-papper 3 221 1 3 458 1 3 694 1 3 933 1 4 172 1 4 413 1 4 654 1
300g offset-papper 3 419 1 3 682 1 3 947 1 4 215 1 4 480 1 4 750 1 5 019 1
135g Återvunnet papper 2 875 1 3 064 1 3 250 1 3 439 1 3 632 1 3 823 1 4 009 1
170g Återvunnet papper 2 966 1 3 166 1 3 364 1 3 565 1 3 770 1 3 973 1 4 174 1
250g Återvunnet papper 3 486 1 3 761 1 4 038 1 4 313 1 4 587 1 4 867 1 5 146 1
130g Silk-papper 2 197 3 2 354 3 2 510 3 2 665 3 2 825 3 2 982 3 3 140 3
170g Silk-papper 2 261 3 2 426 3 2 591 3 2 758 3 2 923 3 3 092 3 3 257 3
250g Silk-papper 2 662 3 2 882 3 3 104 3 3 326 3 3 551 3 3 778 3 4 002 3
350g Silk-papper 2 834 3 3 076 3 3 324 3 3 570 3 3 816 3 4 067 3 4 317 3
275g Gmund Verge White 7 300 1 8 103 1 8 907 1 9 712 1 10 527 1 11 346 1 12 165 1
275g Gmund Verge Creme 7 300 1 8 103 1 8 907 1 9 712 1 10 527 1 11 346 1 12 165 1
260g Chromokartong 3 407 3 3 675 3 3 864 3 3 919 3 4 477 3 4 640 3 4 690 3
Plast, 125 mikron 4 840 1 5 299 1 5 757 1 6 214 1 6 684 1 7 152 1 7 620 1
Plast, 250 mikron 6 128 1 6 760 1 7 391 1 8 024 1 8 673 1 9 325 1 9 975 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet