Foldrar

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
<< 1 x 800 st. 1 x 900 st. 1 x 1.000 st. 1 x 1.100 st. 1 x 1.200 st.>>
90g Offsettpapper 1.915 1 2.038 1 2.157 1 2.280 1 2.404 1
120g Offsettpapper 1.939 1 2.065 1 2.189 1 2.314 1 2.440 1
200g Offsettpapper 2.434 1 2.594 1 2.749 1 2.909 1 3.071 1
130g Silk-papper 1.936 1 2.060 1 2.128 3 2.306 1 2.435 1
170g Silk-papper 1.967 1 2.096 1 2.165 3 2.300 3 2.324 3
250g Silk-papper 2.331 1 2.475 1 2.608 3 2.768 1 2.915 1
350g Silk-papper 2.493 1 2.657 1 2.724 3 2.992 1 3.155 1
260g Chromocard 2.442 1 2.604 1 2.762 1 2.927 1 3.088 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet