Hulning

Hål
Ursprungligen finns det inga hål i lösbladen. Vid beställning kan du välja 2 eller 4 hål.